welcom to www.eicm.co.th

เป็นผู้นำในด้านวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้เทคโนโลยี และ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า จัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่สมเหตุสมผล รับประกันคุณภาพสินค้าของบริษัท ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุด ให้การบริการหลังการขาย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ กับลูกค้าของบริษัท ฯ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ของบริษัทควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

space